Centrul de cercetare în Medicina Mediului

Misiune

Viziunea strategică
Viziunea Centrului se concentrează asupra sănătății mediului pentru a îmbunătăți sănătatea publică prin încurajarea și transpunerea cercetării de ultimă oră în științele mediului, în modele și tehnici avansate de tratament și prevenire. Acest lucru se realizează prin dezvoltarea propriilor noastre perspective asupra sănătății populației, riscurile de expunere, susceptibilități și toxicologie și apoi prin aplicarea acestor perspective în practica medicală, inițiative de sănătate publică și politici de reglementare.

Tema centrală:
Centrul de Medicina Mediului se concentrează pe studierea și abordarea efectelor adverse ale contaminanților de mediu actuali și emergenți asupra sănătății, în special în populațiile expuse mediului urban.

Obiective și scopuri specifice:
Dezvoltarea și extinderea cercetării multidisciplinare inovatoare în domenii precum știința mediului, toxicologia sistemică și redox, nanotoxicologia, sănătatea publică și calitatea etiologică.

Operarea unui program riguros de granturi pentru a promova noi inițiative de cercetare, pentru a consolida noi colaborări.

Găzduiește activități tematice de învățământ, precum seminarii, ateliere de lucru, pentru a promova interacțiunea și a genera idei inovatoare în rândul membrilor actuali și potențiali ai Centrului.

Promovarea oportunităților de cercetare pentru investigatori prin organizarea echipelor în jurul cererilor de grant și stabilirea colaborării centrului.

Găsirea tinerilor cercetători din domenii diferite și sprijinirea acestora cu mentorat, oportunități de cercetare, sprijin financiar, oportunități de dezvoltare a carierei și acces la resurse, astfel încât să poată urma cariere ca cercetători în domeniul științei mediului.

Granturile pilot sunt destinate membrilor și partenerilor CMM pentru a dezvolta noi inițiative de cercetare și studii preliminare pentru cererile de granturi complexe.

Dezvoltarea unei rețele de parteneriate universitare si din mediul privat pentru a mobiliza resurse în sprijinul capacităților de angajare și mentorat ale CMM.

Colaborare cu comunitățile locale și factorii de decizie politică pentru a traduce rezultatele cercetării spre îmbunătățirea sănătății și a mediului în zonele rurale.

Promovarea cercetării translaționale cooperante în rândul oamenilor de știință din cercetarea fundamentală, cercetătorilor medicali și a cercetătorilor din științele vieții.

Măsurarea efectelor programelor anticorupție precum și a efectelor legislative asupra funcționarilor publici si a specialiștilor din domeniul public ce au atribuții cu rol determinat în conservarea și protejarea factorilor de mediu și ai sănătății populației.

Crearea de „cărți albe” și furnizarea de informații publice care să susțină politici bazate pe cunoștințe științifice și medicină bazată pe dovezi ce ating probleme de sănătate publică în mediul urban și rural.

Parteneri

CENTRU PENTRU MEDICINA MEDIULUI S.R.L.
Punct de lucru -  Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003, județ Timiș

CIF: 45972092
Nr. înmatriculare: J35/1666/2022
EUID: ROONRC.J35/1666/2022

Toate drepturile rezervate - CENTRU PENTRU MEDICINA MEDIULUI S.R.L.

web design by DowMedia